Obec Typ připojení Maximální (Mb/s) Inzerovaná (Mb/s) Běžná (Mb/s) Minimální (Mb/s)
Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload
TelčWiFi20 - 6010 - 301066432
Mrákotín (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
KrahulčíWiFi20 - 6010 - 301066432
Dobrá Voda (Mrákotín)WiFi20 - 6010 - 301066432
ŘásnáWiFi20 - 6010 - 301066432
ČástkoviceWiFi20 - 6010 - 301066432
Žatec (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
ČerničWiFi20 - 6010 - 301066432
Červený Hrádek (Jindřichův Hradec)WiFi20 - 6010 - 301066432
Dolní VilímečOptika20 - 6010 - 301066432
OřechovOptika40 - 5020 - 50402025151510
OlšanyOptika30 - 5030 - 50303020201010
PřeckovOptika30 - 10030 - 100303020201010
ŘídelovWiFi20 - 6010 - 301066432
Bohuslavice (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
BorovnáWiFi20 - 6010 - 301066432
Hostětice (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Hamry (Mrákotín)WiFi20 - 6010 - 301066432
Jersice (Hříšice)WiFi20 - 6010 - 301066432
DoupěWiFi20 - 6010 - 301066432
DyjiceOptika40 - 5010 - 30402025151510
DyjičkaWiFi20 - 6010 - 301066432
Horní Bolíkov (Studená)WiFi20 - 6010 - 301066432
Olší (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Jindřichovice (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Knínice (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Kostelní Myslová (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Krasonice (Jihlava)Optika20 - 6010 - 301066432
Lhotka (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Markvartice (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Myslůvka (Černíč)WiFi20 - 6010 - 301066432
MysleticeWiFi20 - 6010 - 301066432
MyslibořWiFi20 - 6010 - 301066432
NevcehleWiFi20 - 6010 - 301066432
Nová ŘíšeWiFi20 - 6010 - 301066432
Pavlov (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Růžená (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Radkov (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Sedlatice (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066632
Rozseč (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
SedlejovWiFi20 - 6010 - 301066432
SlavibořWiFi20 - 6010 - 301066432
Stará ŘíšeWiFi20 - 6010 - 301066432
Dolní Dvorce (Dyjice)WiFi20 - 6010 - 301066432
Urbanov (Jihlava);WiFi20 - 6010 - 301066432
Horní Myslová (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Svojkovice (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Vanov (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Vápovice (Jihlava)WiFi20 - 601 - 11016131
Zdeňkov (Jihlava)WiFi20 - 6010 - 301066432
Zvolenovice (Jihava)WiFi20 - 6010 - 301066432
VolevčiceWiFi20 - 6010 - 301066432

Specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě

Specifikace rychlostí jsou uvedeny dle VO-S/1/08.2020-9 (https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/36864/soubory/vos1final.pdf)
Maximální rychlost - reálně dosažitelná rychlost s ohledem na použitou technologii, její přenosové možnosti a konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující.

Maximální rychlost je v případě pevného bezdrátového připojení ("WiFi") ovlivňována fyzikálními vlastnostmi přenosového kanálu. Z tohoto důvodu uvádíme maximální rychlost jako rozsah. Za optimálních přenosových podmínek odpovídá maximální rychlost vyšší hodnotě uvedeného rozsahu. V případě uplatnění fyzikálních jevů, které nepříznivě ovlivňují přenosový kanál, může dojít k poklesu k nižší hodnotě uvedeného rozsahu.

K těmto fyzikálním jevům patří především:
- pokles úrovně signálu, zhoršení odstupu signál/šum, vznik odrazů signálu a mnohocestného šíření z důvodu např.:
- vzniku překážky v přenosové trase, narušení Fresnelovy zóny (vegetace, výstavba apod.)
- působení povětrnostních vlivů (déšť, námraza, jinovatka, kondenzující vlhkost)

Tyto jevy vedou k vyšší chybovosti přenosu, která vede ke snížení linkové rychlosti (přepnutí na robustnější modulační schéma s nižší bitovou rychlostí) a tím snížení propustnosti i všech protokolů vyšších vrstev vč. TCP propustnosti transportní vrstvy referenčního modelu ISO/OSI.
Inzerovaná rychlost - rychlost jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost.
Inzerovaná rychlost- rychlost jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost.
Běžně dostupná rychlost - rychlost jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60% hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne.

Služba přístupu k internetu v pevném místě je v případě bezdrátového připojení poskytována na sdílených kmitočtech v pásmech 2,4 a 5 GHz. Z této skutečnosti plynou pro všechny sítě poskytující službu v těchto pásmech určitá specifika. Jednak samotný fyzický přenosový kanál může být sdílen více různými službami, může docházet ke kolizím a ztrátám, které vedou ke snížení přenosové rychlosti. Dalším aspektem je linková vrstva, která je zpravidla založena na protokolech skupiny IEEE 802.11 či jejích modifikacích. Kapacita přístupového bodu této technologie je sdílena všemi připojenými účastníky. Dochází tedy k agregaci. Komunikace v obou směrech (download a upload) probíhá pomocí časového multiplexu (TDD). Maximální kapacita přístupového bodu je tak sdílena jak mezi připojenými účastníky (stanicemi), tak mezi směry download a upload.

Běžně dostupnou rychlost uvádíme s ohledem na tyto skutečnosti a požadavek na její 95% dostupnost během jednoho dne. Zahrnuje tedy agregaci účastníků. Při reálné komunikaci účastníků se sítí Internet se ale uplatňují statistické jevy a zpravidla není dostupná kapacita využívána trvale všemi naráz. Obdobný princip se uplatňuje i v jiných sítích, například energetických. Zatížení sítě monitorujeme a průběžně provádíme navyšování kapacity tak, aby nedocházelo k přetížení a byla zachována dostupná rezerva.

Minimální rychlost - nejnižší rychlost, kterou se poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30% hodnoty rychlosti inzerované.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem
poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby.

Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.